0543 796 71 63
Harran Yerel Eylem Grubu

hizmet

HARRAN İLÇESİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ 3D YAZICI İLE MODELLEME EĞİTİMİ MALZEME VE HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ (2-12-1-63-002) Bu teknik şartname derneğimizin tarafından yapılması planlanan 3D YAZICI İLE MODELLEME EĞİTİMİ MALZEME VE HİZMET ALIMINA ait teknik özellikleri ile diğer hususları...
Yerel Kalkınma Stratejisi Kapsamında faaliyet ve projelerini devem eden Harran Yerel Eylem Grubu, Hilvan’daki çiftçiler, hanımlarına ve meslek gruplarına yönelik yeni eğitim verdi. Avrupa Birliği ülkelerinde 30 yıldır uygulanan LEADER yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel...
I don’t have it! Nibbler heat-blasted it off my butt. Lars? He doesn’t have it. He never had it. Fry had it! But Nibbler heat-blasted it off my butt! I want to stress that part. My throbbing sprunjer says otherwise....