0543 796 71 63
Harran Yerel Eylem Grubu

Hakkımızda

LEADER yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli bir kaynak olduğu kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstlenmektedir. Aynı zamanda yerel aktörlerin kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda oluşturulan Yerel Kalkınma Stratejileri ile belirli bir alanın  entegre ve çok sektörlü bir şekilde kalkınması amaçlanmıştır. 

Harran İlçesi Yerel Eylem Grubu  Derneği , LEADER yaklaşımının amaçları doğrultusunda Harran’ın kalkındırılması, geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi, yerel aktörleri harekete geçirerek yerel halkın kapasite düzeylerinin geliştirilmesi, bölgenin derin bir zenginliğe sahip olan kültür ve tarihi yapısını ön plana çıkaracak proje ve faaliyetlerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi amacıyla yerelde yaşayan ve faaliyet gösteren kamu kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber   dernek statüsünde bir araya gelerek Harran ilçesinin gelişimine ve tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlayan bir yerel bir topluluktur.

İlçemizin geliştirilmesi, kırsal sorunlara çözümler üretebilmesi, yapılacak faaliyetlerle bölgemizin tanıtımına katkı sunabilmesi ve Yerel Kalkınma Stratejimizin başarıya ulaşabilmesi  tüm paydaşların, yerel aktörlerin, Harran İlçesi Yerel Eylem Grubu Derneği’nin ve ilçe halkının  öngörülen proje ve faaliyetleri sahiplenip, hayata geçirilmesinde aktif olarak yer almaları ile mümkün olabilecektir.

Misyonumuz

Kamu, özel sektör ve yerel halkın katılımıyla bölgemizin uzun dönemli sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunabilmek amacıyla yerel seviyede kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasını sağlayarak ulusal ve yerel alanda saygın ve güvenilir bir dernek olmaktır.

Vizyonumuz

Yerel Kalkınma Stratejisine göre belirlenen proje ve faaliyetlerimizin tabandan-tavana herkesin katılımını sağlayarak proje ve faaliyetlerimizin etkin bir şekilde hayata geçirilmişini sağlamaktır.